Παρακολούθηση Θεραπείας


Η παρακολούθηση θεραπείας συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας για τα εναλλακτικά σενάρια, το σχέδιο δράσης, το χρονοδιάγραμμα και τις φάσεις υλοποίησης της βέλτιστης θεραπευτικής οδού. Μία από τις καινοτόμες αντιλήψεις του Embryolab είναι η αρμονική συνεργασία του κλινικού με τον εργαστηριακό τομέα. Ο συγκερασμός των δύο επιστημών μπορεί να εξασφαλίσει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Οι δύο ειδικότητες εξετάζουν τα δεδομένα και συζητάνε για τις βέλτιστες θεραπευτικές οδούς.  Το κάθε ζευγάρι και η κάθε γυναίκα ή άνδρας βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τον γυναικολόγο και τον εμβρυολόγο, όπου τους εξηγούνται τα πορίσματα της αναλυτικής παρακολούθησης θεραπείας σε κάθε στάδιο.

Ο σεβασμός στο όνειρο προϋποθέτει το σεβασμό στο ζευγάρι και την αναλυτική ενημέρωση και καθοδήγησή του με απώτερο σκοπό την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.