Για να έλθει το επιθυμητό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της μονάδας και του ζευγαριού.

Η διαφάνεια αποτελεί αδιαπραγμάτευτη ιδρυτική αρχή του Embryolab. Το κόστος θεραπειών εξηγείται αναλυτικά σε κάθε στάδιο στο ζευγάρι, ενώ σταθμίζονται και επεξηγούνται όλα τα εναλλακτικά σενάρια εξοικονόμησης κόστους.