Διερεύνηση


Στο Embryolab πιστεύουμε ότι η αφετηρία για μια επιτυχή προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι η πλήρης διερεύνηση των αιτιών της υπογονιμότητας σε κάθε περίπτωση, ώστε να εντοπίζονται και να θεραπεύονται με τη βέλτιστη θεραπευτική οδό.

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία που εφαρμόζει το Embryolab είναι η διεξαγωγή των πλέον σύγχρονων εξετάσεων στη γυναίκα και τον άνδρα. Πρώτο μας μέλημα είναι η διερεύνηση και αντιμετώπιση εκείνων των παραγόντων που θα αυξήσουν την πιθανότητα φυσικής σύλληψης, καθώς πρώτα εξαντλούμε τις πιθανότητες αυτές και μετά (εφόσον οι πιθανότητες είναι πολύ περιορισμένες) οδηγούμαστε στην εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η διερεύνηση είναι πλήρης, καθώς το Embryolab φιλοξενεί 11 διαφορετικές & συμπληρωματικές ειδικότητες (όπως αιματολόγου, ανοσολόγου, ουρολόγου, διαιτολόγου, ψυχολόγου) που συνδράμουν στη διαδικασία της διερεύνησης σε άμεσο συντονισμό με τους γυναικολόγους και τους εμβρυολόγους.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενημερώνεται το ζευγάρι για την πρόγνωση της γονιμότητας (φυσικής και με υποβοήθηση) μετά από κάθε εκτίμηση λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της λειτουργίας διαδικασιών ελέγχου και διαχείρισης ποιότητας, προβλέπεται μηχανισμός καταγραφής ικανοποίησης με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών εκτίμησης.