Αξιολόγηση του Αποτελέσματος μετά από Αποτυχημένη Προσπάθεια Εξωσωματικής


Μία αποτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής φέρει πάντα σημαντικό ψυχολογικό και οικονομικό κόστος.  Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διενεργούνται σε βάθος όλες οι απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις.

Στο Embryolab δίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβουλευτική για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη πρόγνωση και, εν συνεχεία, για τις εναλλακτικές θεραπείες.

Επιπλέον, σημαντική είναι και η συμβολή του ψυχολόγου της μονάδας για τη στήριξη των ζευγαριών στον πολύτιμο αγώνα τους.